Badkamer comfort (Bogers), voor levensloopbestendig wonen

Verandering, ouder worden, kwaliteit van leven, thuis wonen, comfort. Levensfasen veranderen. Kinderen verlaten het huis. Je gaat met pensioen, draagt de zorg voor ouders of wordt zelf opa en oma. Je leven verandert en gaat andere eisen stellen aan je woning. In onze samenleving zal het accent steeds meer liggen op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Techniek dient hierbij de mens.

Comfort en veiligheid in huis

De verwachting is dat huiseigenaren meer zullen gaan investeren in innovatie en technologie voor meer comfort en veiligheid thuis. Als gecertificeerd comfortinstallateur helpt Bogers Installatieburo huiseigenaren op weg zodat zij comfortabel en zorgeloos thuis kunnen blijven wonen.

Ook voor mensen met een fysieke beperking

De comfortinstallateur is ook de intermediair die hogere eisen aan comfort en zorg vertaald naar installatietechnische ontwerpeisen in woningen voor mensen met een fysieke beperking. Bogers Installatieburo heeft in haar zorgmodel uitgebreide inventarisatielijsten samengesteld die als leidraad fungeren voor een specifieke inventarisatie. In de meest uitgebreide versies zijn daarvoor onderleggers gebruikt van organisaties als Alzheimer Nederland, het Longfonds en stichting Bartimeus voor diverse zorgindicaties.

Onafhankelijk, nu en in de toekomst

Een tijdige inventarisatie is belangrijk: wat vandaag nog voldoende is, kan over een paar jaar te weinig zijn. Een infrastructuur voor zorg op afstand of toiletbeugels als hulp bij het toiletbezoek worden pas geïnstalleerd als ze nodig zijn. Onafhankelijkheid nu en in de toekomst is belangrijk. Met goede aanpassingen nu kan de zorgvraag op termijn gemakkelijk ingevuld worden, waarbij de hulpmiddelen bij mensen met een wisselend of progressief ziektebeeld meebewegen met de mogelijkheden en wensen van de bewoners.

Innovatieve kranen in het Kellebeek College

Bogers Installatieburo vindt het belangrijk dat leerlingen en zorgprofessionals kennis maken met nieuwe innovaties. In het Kellebeek College vind je op verschillende plekken kranen die zijn voorzien van micro-thermostaten en met een infrarood-bediening. De micro-thermostaat zorgt ervoor dat de temperatuur van het water niet boven een bepaalde waarde komt waardoor cliënten zich kunnen verbranden. Met de infrarood-bediening hoeft men de kraan niet aan te raken, wat bijdraagt aan een een goede hygiëne.

Download de brochure of bezoek de website.

Andere interessante innovaties