Boek: Meer eten, minder zorg

We weten allemaal dat goed eten en drinken belangrijk is om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Op die manier behouden we voldoende weerstand om ziek worden te voorkomen. We weten ook dat eten en drinken gezelligheid en contacten kan bieden, om eenzaamheid tegen te gaan. Het boek 'Meer eten minder zorg!' laat zien dat eten en drinken op heel veel manieren kan bijdragen aan de zelfredzaamheid van mensen.

 • Eten & drinken als middel om een langere zelfredzaamheid te behouden met een betere kwaliteit van leven.
 • Eten & drinken als middel om als individu langer actief te blijven met meer eigen regie.
 • Eten & drinken als preventief middel om afhankelijkheid van zorg zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen.
 • Eten & drinken als middel om de zorg betaalbaar te houden.
 • Eten & drinken als middel voor een sociale, duurzame samenleving.

Mensen behouden daardoor meer eigen regie, blijven actiever, bewegen meer, eten beter, zijn zelfstandiger en hoeven minder een beroep te doen op zorg. Uitgangspunt is de kwaliteit van leven. Deze zienswijze laat je op een andere manier kijken en omgaan met eten en drinken.

Phyllis den Brok beschrijft dit op een prikkelende en innovatieve wijze, aan de hand van praktische voorbeelden en resultaten uit projecten en onderzoeken. Een stappenplan met praktische uitwerkingen zijn in het boek toegevoegd.

Daarnaast is er een apart hoofdstuk gewijd aan wat de verschillende partijen (de burger, zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en de landelijke overheid) kunnen doen om dit tot een succes te maken.

Kijk voor meer informatie op de website.

Andere interessante innovaties

 • Moofie - speels beweegproduct

  Moofie is een felgekleurde stick die beweegopdrachten geeft aan mensen die (te) weinig of moeilijk bewegen, graag méér willen bewegen, of die actief moeten revalideren.

 • Femly - beeldbellen via je eigen tv

  Femly brengt door beeldbellen via je eigen televisie de hele familie dichter bij elkaar. Hoe fijn is het als je eenvoudig kan videobellen met je kleinzoon of -dochter?