Q-Fog verhuisbare watermist sprinkler, bij risico op brand

Wijkverpleging en verzorging herkennen het beeld vast wel, brandplekken in kleding en meubels bij verstokte rokers en liefhebbers van kaarsjes, mensen die steeds onvoorzichtiger worden met roken en vuur. Deze brandplekken zijn de niet te missen signalen van een aanstaande brand! Om dit te voorkomen biedt Q-Fog een oplossing.

Q-Fog heeft voor deze vaak kwetsbare groep mensen een geheel nieuw type automatische werkende, mobiele watermist sprinkler ontwikkeld die snel en gemakkelijk ook in bestaande woonvoorzieningen kunnen worden geplaatst.

Watermist sprinkler

De Q-Fog mobiele watermist sprinkler kan dus bij precies die mensen worden geplaatst die een niet te vermijden groter risico op brand hebben. Een brand in een woonomgeving zal binnen 3 minuten dodelijk kunnen zijn. Met de Q-Fog zal de tijd beschikbaar voor de hulpverleners om niet zelfredzame mensen succesvol te evacueren van 3 naar minimaal 15 minuten worden verlengd.

De Q-Fog is een mobiele watermist sprinkler met een of twee nozzles en is bedoeld om levens te redden door:

  • Met behulp van elektronische detectie van rook en warmte snel een brand te detecteren.
  • Effectief de brand te beperken en de verspreiding van hete giftige rook en vuur te remmen door het gedurende 15 minuten vernevelen van watermist.

De methode

Het Q-Fog brandbeveiligingssysteem is een gemakkelijk te plaatsen en ook weer te verhuizen volautomatisch brandbeveiligingssysteem.

Het is speciaal ontwikkeld voor gebruik in bestaande appartementen of woningen met een verhoogde behoefte aan brandbeveiliging; Zoals bij ouderen, dementerenden of gehandicapten in begeleid wonen of thuis situaties. Het concept is speciaal ontwikkeld om deze niet zelfredzame mensen een betere kans te geven om bij brand alsnog geëvacueerd te kunnen worden door personeel en/of hulpverleners.

Voordelen

  • Q-Fog is eenvoudig te installeren en weer te verhuizen en zeer kosteneffectief
  • Q-Fog voorkomt dat een kleine brand een grote brand wordt
  • Q-Fog creëert en behoud overleefbare condities in de ontstaansruimte van de brand

Meer informatie

Andere interessante innovaties