Op locatie

Lang niet iedereen is in staat om naar het Huis van Morgen te komen. Voor de één is Roosendaal te ver, voor een ander is de drempel te hoog. Daarom gaan wij ook naar de mensen toe. Om hen te informeren en wegwijs te maken. Zo bezoeken we buurt- en wijkhuizen en geven we informatie aan belangenverenigingen en cliëntenraden.

Weten wat er leeft bij mensen thuis

Naast het verstrekken van informatie, vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft. We stellen altijd twee belangrijke vragen: waar is behoefte aan en sluiten de huidige producten daarbij aan? Want ondernemers kunnen mooie producten bedenken maar soms blijken ze in de praktijk helemaal niet zo handig of moet het product aangepast worden zodat het wel goed aansluit.

Vraag staat centraal

Organisaties die wij bezoeken bepalen zelf over welke producten ze graag meer willen weten zodat het goed aansluit bij de behoefte. Als de vraag vooral gericht is op langer thuis wonen dan zal ons verhaal met name gericht zijn op zelfzorg. Ligt de vraag meer op het gebied van preventie en gezondheid, dan presenteren we producten en diensten op dit gebied.

Op uw locatie?

Wil je dat het Huis van Morgen langs komt bij jouw vereniging, stichting of zorginstelling? Neem dan contact met ons op.