Huis van Morgen gaat op tour

Na 6 jaar gevestigd te zijn geweest in Roosendaal, verhuizen wij deze zomer naar Bergen op Zoom. Ook vanuit onze nieuwe locatie zullen we u op de hoogte brengen van de nieuwste zorgtoepassingen. Denk bijvoorbeeld aan een zorgrobot, maar ook andere hulpmiddelen die een belangrijke bijdrage leveren aan uw gezondheid en zelfredzaamheid.

Het Huis van Morgen is in 2014 opgericht door het Care Innovation Center in Roosendaal en zat fysiek gevestigd in het Kellebeek College (Curio). De leerlingen die hier de opleiding Zorg & Welzijn volgen, konden op die manier gemakkelijk kennismaken met de nieuwste zorghulpmiddelen. Daarnaast was de locatie ook te bezoeken door iedereen die meer wil weten op het gebied van zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen.

Mobiel huis

Sinds vorig jaar april valt het Huis van Morgen onder de vleugels van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. Kort daarna sloot de gemeente Woensdrecht zich daarbij aan en sinds dit jaar doet ook de gemeente Steenbergen mee. Daarom hebben we besloten om van het Huis van Morgen een mobiel huis te maken. De deelnemenden gemeenten zorgen er om de beurt voor dat zo veel mogelijk mensen in staat worden gesteld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met innovatieve zorghulpmiddelen. De verwachting is dat er snel meer gemeenten uit West-Brabant zullen aanhaken.

Creatieve samenwerking

Na jaren in Roosendaal geweest te zijn, gaat het Huis van Morgen dus rouleren tussen de deelnemende West-Brabantse gemeenten. Vanaf deze zomer zijn we in Bergen op Zoom te vinden. Het is de bedoeling dat we ons daarna om de 6 à 8 maanden tijdelijk in een andere gemeente vestigen. Onze fysieke locatie wordt bij voorkeur een woonhuis of appartement. Als we hulpmiddelen in een realistische woonsituatie kunnen laten zien, zal dit nog beter tot de verbeelding spreken. Bovendien stelt dit de gastgemeente in staat om creatieve samenwerkingen op te zoeken. Bijvoorbeeld: op desbetreffende locatie kan tegelijkertijd een ‘pop-up store’ worden ingericht over veiligheid, waarbij de brandweer meer uitleg geeft over brandmelders en de politie meer vertelt over je huis inbraakproof maken.

Gastcolleges

Hoewel geïnteresseerden straks gewoon weer binnen kunnen lopen om de innovaties te bekijken, gaan we ook speciale presentaties, workshops en gastcolleges organiseren. De invulling hiervan wordt lokaal bepaald. Ouderenbonden en maatschappelijke instellingen worden daarbij nauw betrokken. En de studenten ‘Zorg en Welzijn’ die ons straks gaan missen, kunnen op deze manier nog steeds profiteren van het Huis van Morgen. De producten die we momenteel in het Huis van Morgen laten zien, verhuizen uiteraard gewoon met ons mee. Het Huis van Morgen blijft ondertussen digitaal te bezoeken via www.huis-van-morgen.nl.

Laatste berichten