Organisatie

Het Huis van Morgen is een initiatief van de West-Brabantse gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De organisatie wil mensen zo lang mogelijk gezond houden, in staat stellen voor zichzelf te zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve oplossingen te stimuleren en toe te passen. Dat doet zij door burgers, bedrijven, organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en overheid samen te brengen.

In 2014 opende het Care Innovation Centre West-Brabant onder subsidie van de gemeente het Huis van Morgen West-Brabant op de Zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal. Het Huis van Morgen groeide uit tot een vast gegeven waarbij ook de gemeente Bergen op Zoom zich aansloot. Nadat medio 2019 ook de gemeenten Woensdrecht en Steenbergen aangaven het initiatief te willen ondersteunen, werd het Huis van Morgen losgekoppeld van het Care Innovation Centre en valt het onder de vleugels van de deelnemende gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Ook andere West-Brabantse gemeenten die interesse hebben, zijn welkom om zich aan te sluiten.

Mobiel huis

Het Huis van Morgen is een mobiel huis en rouleert tussen de deelnemende gemeenten. Met ingang van 1 september 2020 is het Huis van Morgen voor 10 tot 12 maanden fysiek gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom. De roulerende opzet stelt de gastgemeente in staat om creatieve samenwerkingen op te zoeken. Een voorbeeld: er kan een pop-up store worden ingericht over het thema ‘Veiligheid’, waarbij de brandweer uitleg geeft over rookmelders en de politie laat zien hoe je je huis inbraakproof maakt. Na Bergen op Zoom zal een andere deelnemende gemeente het Huis van Morgen huisvesten. 

Gastcolleges

Naast de vaste inloopdagen waarop het Huis van Morgen vrij te bezoeken is, worden er ook speciale presentaties, workshops en gastcolleges georganiseerd. De invulling hiervan wordt lokaal bepaald. Ouderenbonden, maatschappelijke instellingen en onderwijsinstellingen zijn daarbij nauw betrokken. Het Huis van Morgen is voor dergelijke gastcolleges tevens inzetbaar op locatie. 

Innovatie Advies Commissie

De Innovatie Advies Commissie bepaalt aan welke voorwaarden de innovaties in het Huis van Morgen moeten voldoen, toetst deze en brengt advies uit. Deze commissie komt 4x per jaar samen en bestaat uit maximaal 10 leden waaronder:

  • Studenten die belangstelling hebben voor zorginnovatie
  • Vertegenwoordigers van belangenorganisaties
  • Zorgprofessionals en/of vertegenwoordigers van zorgorganisaties
  • Vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten (te weten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen)

 

 

Deelnemende gemeenten