Organisatie

De zorg van morgen vraagt om nieuwe producten en diensten die ervoor zorgen dat iedereen langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Daarom kunnen mantelzorgers, studenten, zorgprofessionals en inwoners uit West-Brabant terecht in het Huis van Morgen. Ons doel is mensen zo lang mogelijk gezond te houden, in staat te stellen voor zichzelf te zorgen en zelf de regie te voeren door het stimuleren en toepassen van innovatieve zorgoplossingen.

In 2014 opende het Care Innovation Centre West-Brabant onder subsidie van de gemeente het Huis van Morgen op de Zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal. Nadat ook andere West-Brabantse gemeenten medio 2019 aangaven het initiatief te willen ondersteunen, werd het Huis van Morgen losgekoppeld van het Care Innovation Centre en viel het onder de vleugels van de deelnemende gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Steenbergen. Van september 2020 tot eind 2022 was het Huis van Morgen fysiek gevestigd in de gemeente Bergen op Zoom.

Thuiszorg West-Brabant

Begin 2023 nam Thuiszorg West-Brabant (TWB) het stokje over als hoofdaannemer van het Huis van Morgen. TWB bestuurder Christ-Jan Danen daarover: “Het Huis van Morgen sluit naadloos aan bij de ambitie van de zorg om inwoners zo lang mogelijk verantwoord thuis te kunnen laten wonen. Dat is immers de plek waar mensen zich het best voelen. Innovaties zijn daarbij onmisbaar. We zetten ze nu al in en dat wordt in de toekomst alleen maar meer.”

Het Huis van Morgen is gevestigd in het Gezondheidscentrum Borchwerf dat in november 2023 haar deuren opende en waar zorg, preventie, welzijn en innovatie samenkomen. Hier delen we kennis en informatie met inwoners waarmee ze zichzelf, of met hulp van naasten of buurtgenoten, kunnen redden.

Ook speelt het Huis van Morgen een actieve rol in het scholen van toekomstige zorgprofessionals, zodat ze de kennis over de nieuwste technieken al in hun opleiding meekrijgen.

 

Onze partners van Gezondheidscentrum Borchwerf