Maak kennis met de zorg van morgen

De zorg verandert waarbij de verantwoordelijkheid meer bij uzelf komt te liggen. Dat roept veel vragen op. Want hoe zorgt u ervoor dat u gezond blijft en ondanks eventuele beperkingen toch thuis kan blijven wonen? De veranderingen in de zorg vragen om nieuwe oplossingen.

In het Huis van Morgen kunt u kennismaken met slimme en handige toepassingen die ondersteuning bieden aan uw zorgbehoefte. U bent van harte welkom.

Organisatie

Care Innovation Center West-Brabant

Het Huis van Morgen is een initiatief van het Care Innovation Center West-Brabant. Deze organisatie wil mensen zo lang mogelijk gezond houden, in staat stellen voor zichzelf te zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve oplossingen te stimuleren en toe te passen. Dat doet zij door burgers, bedrijven, organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en overheid samen te brengen.

Zorgboulevard Kellebeek College

Het Huis van Morgen is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal. De Zorgboulevard is een ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties, die met elkaar verbonden zijn, samenwerken en elkaar inspireren. Door zorgpartners bij elkaar onder te brengen in één gebouw, heeft het Kellebeek College de échte praktijk naar binnen gehaald

Studenten van het Kellebeek College maken in het Huis van Morgen al tijdens hun opleiding kennis met zorginnovaties. Daardoor kunnen zij deze later gemakkelijker toepassen in de praktijk. Daarnaast doen de leerlingen onderzoek. Bijvoorbeeld of een zorginnovatie voldoet aan de wensen van de gebruiker.

Innovatie Advies Commissie

De Innovatie Advies Commissie bepaalt aan welke voorwaarden de innovaties in het Huis van Morgen moeten voldoen, toetst deze en brengt advies uit. De Innovatie Advies Commissie komt 4x per jaar samen en bestaat uit maximaal 10 leden waaronder:

  • Medewerkers van het Kellebeek College
  • Studenten die belangstelling hebben voor zorginnovatie
  • Vertegenwoordigers van belangenorganisaties
  • Zorgprofessionals en/of vertegenwoordigers van zorgorganisaties
  • Vertegenwoordiger van de Gemeente Roosendaal
  • Vertegenwoordiger van het Care Innovation Center West-Brabant

Thuisleefgids

Wij werken nauw samen met de Thuisleefgids. Thuisleefgids is een onafhankelijk, landelijk consumentenplatform met producten en diensten voor de steeds langer thuiswonende oudere. De organisatie wil mensen ondersteunen bij het maken van een juiste keuze bij het inkopen van hulp en ondersteuning, zorgtechnologie en zorginnovaties, die bijdragen aan langer thuis blijven wonen. 

Bezoekers aan het Huis van Morgen kunnen op de website van Thuisleefgids producten en diensten bekijken, ervaringen van gebruikers en experts lezen en het product direct bestellen waarna het geleverd wordt door één van de leveranciers.

Het Huis van Morgen is mede mogelijk gemaakt door: