Organisatie

Het Huis van Morgen is een initiatief van de West-Brabantse gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht. De organisatie wil mensen zo lang mogelijk gezond houden, in staat stellen voor zichzelf te zorgen en zelf de regie te voeren. Dit door innovatieve oplossingen te stimuleren en toe te passen. Dat doet zij door burgers, bedrijven, organisaties in zorg en welzijn, onderwijs en overheid samen te brengen.

Zorgboulevard Kellebeek College

Het Huis van Morgen is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College in Roosendaal. De Zorgboulevard is een ontmoetingsplaats voor onderwijs, zorginstellingen en zorginnovaties, die met elkaar verbonden zijn, samenwerken en elkaar inspireren. Door zorgpartners bij elkaar onder te brengen in één gebouw, heeft het Kellebeek College de échte praktijk naar binnen gehaald

Studenten van het Kellebeek College maken in het Huis van Morgen al tijdens hun opleiding kennis met zorginnovaties. Daardoor kunnen zij deze later gemakkelijker toepassen in de praktijk. Daarnaast doen de leerlingen onderzoek. Bijvoorbeeld of een zorginnovatie voldoet aan de wensen van de gebruiker.

Innovatie Advies Commissie

De Innovatie Advies Commissie bepaalt aan welke voorwaarden de innovaties in het Huis van Morgen moeten voldoen, toetst deze en brengt advies uit. De Innovatie Advies Commissie komt 4x per jaar samen en bestaat uit maximaal 10 leden waaronder:

  • Medewerkers van het Kellebeek College
  • Studenten die belangstelling hebben voor zorginnovatie
  • Vertegenwoordigers van belangenorganisaties
  • Zorgprofessionals en/of vertegenwoordigers van zorgorganisaties
  • Vertegenwoordiger van de Gemeente Roosendaal