Partner worden?

U heeft een product of dienst dat een bijdrage levert aan de gezondheid en/of zelfredzaamheid van mensen die zelfstandig wonen. Maar hoe bereikt u de mensen die hier behoefte aan hebben? Het Huis van Morgen is voor veel ondernemers een belangrijk ingang. Enerzijds om aandacht te krijgen voor het product of dienst. Anderzijds kunnen mensen in het Huis van Morgen het product ook zelf uitproberen. Dat maakt dat zij meer inzage krijgen in de werking en sneller over zullen gaan tot de aanschaf van het product.

Met het Huis van Morgen bereikt u meer mensen

In 2014 opende het Care Innovation Center West-Brabant het Huis van Morgen West-Brabant. Een ruimte waar burgers, studenten en zorgprofessionals kennis kunnen maken met nieuwe zorgtoepassingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de gezondheid en zelfredzaamheid. Sinds 1 april 2019 valt het Huis van Morgen rechtstreeks onder de Gemeente Roosendaal en werken we nauw samen met de Gemeete Bergen op Zoom. We zijn inmiddels een begrip met een bereik van meer dan 73.000 bezoekers met onze mobiele versie en digitaal. En zijn we zichtbaar in de pop-up locatie van de Zorginnovatiewinkel in de volgende plaatsen: Roosendaal, Assen, Goes, Utrecht en Maastricht. Voor veel mensen is het Huis van Morgen dé plek om informatie in te winnen over nieuwe (zorg)toepassingen.

Partnership Huis van Morgen

Om zorginnovatie de aandacht te geven en een brede doelgroep te bereiken met een gevarieerd aanbod aan innovaties, stellen onze partners hun producten kosteloos beschikbaar en betalen zij een partnerbijdrage afhankelijk van de omvang van de organisatie. Met deze bijdrage wordt invulling gegeven aan een professionele dienstverlening en investeren we in nieuwe middelen om het bereik te vergroten.

Als partner van het Huis van Morgen profiteert u van de volgende voordelen:

  • Uw innovatie wordt een heel jaar tijdens presentaties en beurzen actief onder de aandacht gebracht van een relevante doelgroep.
  • Uw innovatie wordt opgenomen op de website van het Huis van Morgen en de website van Thuisleefgids
  • Uw innovatie wordt online actief onder de aandacht gebracht op social media kanalen
  • Uw innovatie wordt opgenomen in de digitale tour van het Huis van Morgen
  • Het logo van uw organisatie wordt opgenomen in communicatieuitingen
  • Uw organisatie wordt de mogelijkheid geboden gedurende het jaar te exposeren op beurzen en evenementen
  • Uw organisatie wordt op de hoogte gebracht van relevante ontwikkelingen op het gebied van zorginnovatie
  • Uw organisatie maakt onderdeel uit van uitgebreid netwerk met vertegenwoordigers vanuit overheidsorganisaties, zorg- en welzijnsorganisaties, belangenorganisaties en onderwijsorganisaties  

Bruikleenovereenkomst

Het Huis van Morgen streeft naar zoveel mogelijk transparantie maar zo min mogelijk administratie. Daarom een korte juridische overeenkomst die u hier kunt downloaden. Wilt u deze, mits akkoord, ondertekenen door een reply e-mail naar ons te verzenden? Klik daarvoor op deze link!

Contact

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn om als partner met een innovatief product of dienst te participeren in het Huis van Morgen? Onze adviseur Margo Emmen informeert u hier graag over. Stuur een e-mail naar margo@cic-westbrabant.nl en ze neemt contact met u op.

Bekijk hier het overzicht met partners die aangesloten zijn bij het Huis van Morgen.

Huis van Morgen.jpg