Voor wie?

Het Huis van Morgen is er voor iedereen die op de hoogte wil blijven van nieuwe producten en diensten binnen de zorg gericht op preventie en zelfzorg. Daarbij richten we ons specifiek op studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers en burgers.

Studenten 

Het Huis van Morgen is gevestigd op de Zorgboulevard van het Kellebeek College. Studenten van het Kellebeek College maken tijdens hun opleiding al kennis met zorginnovaties. Ook gaan ze er zelf mee aan de slag door bijvoorbeeld instructie te geven. Als zij hun diploma hebben behaald, zijn ze goed voorbereid op de professionele praktijk en kunnen ze mensen adviseren over innovatieve toepassingen.

Zorgprofessionals 

Voor werknemers in de zorg is het van belang om te weten welke nieuwe zorgmogelijkheden er zijn zodat zij cliënten hierover kunnen informeren. Regelmatig organiseert het Care Innovation Center West-Brabant bijeenkomsten voor deze zorgprofessionals. Naast dat we hen voorlichten, krijgen we ook te horen wat ze van deze innovaties vinden. Op die manier kunnen we ondernemers adviseren over het gebruik van het product of dienst en of een innovatie aansluit op de dagelijkse praktijk.

Burgers en mantelzorgers

Nieuwe zorgtoepassingen moeten ingezet worden op die plekken waar het nodig is en dat is bij de mensen thuis. Met deze producten voelen zij zich veiliger, minder eenzaam, gezond en mobieler. Zorginnovaties verhogen de kwaliteit van leven en welzijn. Daarom is het belangrijk dat burgers en mantelzorgers hiervan op de hoogte zijn. Het Huis van Morgen zorgt hier voor. Zo organiseren we voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten- en belangenorganisaties en voor burgers, vrijwilligers en mantelzorgers.