Wie helpt?! - serious game over ouderenmishandeling van tanteLouise

In deze tijden van corona zijn ouderen extra kwetsbaar. Niet alleen vanwege hun gezondheid, maar ook eenzaamheid en mishandeling liggen soms op de loer. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen hier en daar oplopen, kunnen onveilige thuissituaties voor ouderen nóg onveiliger worden. Ook neemt de druk op mantelzorgers toe.

Wat.... Ouderenmishandeling?

Vast staat dat minstens één op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dit gegeven is als het topje van de ijsberg: ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan we denken. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger en noemen we dat: ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. Vaak zijn de mishandelingen echter moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Omdat dit geen normale situatie is, wil ouderenzorgorganisatie tanteLouise graag bijdragen aan de bewustwording van het probleem en het stoppen ervan.

Wie helpt?!

Daarom nam tanteLouise het initiatief om een 'serious game' te ontwikkelen ter preventie van ouderenmishandeling. Een serious game is een spel waarbij vermaak niet het eerste en belangrijkste doel is. Kennis of vaardigheden verwerven zijn dat wel. ‘Wie Helpt?’ is een interactieve app, bedoeld om iedereen -  dus niet alleen professionals - op een toegankelijke manier bewust te maken van de vele gezichten van ouderenmishandeling. De game lijkt een beetje op Sims. Het is een soort dorp waarin zich verschillende scenario’s afspelen. Je kunt 4 karakters volgen en ondertussen ga je op zoek naar signalen. Aan het eind maak je de keuze: Is hier sprake van ouderenmishandeling? En zo ja, welke vorm? Ook krijg je tips wat je kunt doen.

Wie wil kan de game gratis downloaden en spelen. Onder de eigen medewerkers zet tanteLouise het spel in als lesmateriaal.

Download de game in de App Store of Google Play. Of kijk op tantelouise.nl. Daar vind je ook de infographic met uitleg over het downloaden.

Laatste berichten