Tessa - kleine zorgrobot voor zelfredzaamheid

Tessa de ‘pratende bloempot’ is een zorgrobotje dat mensen met een cognitieve beperking ondersteunt met gesproken berichten en instructies, zodat de gebruiker meer zelf kan.

Wie is Tessa?

Tessa is een sociale zorgrobot ontwikkeld in samenwerking met én voor mensen met cognitieve beperkingen. Ze wordt ingezet om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, waarbij de focus ligt op het behouden van eigen regie en zelfstandigheid. 
Daarnaast is Tessa een waardevol hulpje voor de zorgverlening (o.a. thuiszorg). Met Tessa kan namelijk 24/7 ondersteuning worden geboden, juist wanneer de zorgverlening niet aanwezig is. Op deze manier blijft meer tijd over voor andere werkzaamheden.

Wat kan Tessa?

Tessa is 24/7 beschikbaar om verbale begeleiding te geven op momenten dat de zorgvrager die nodig heeft en prettig vindt. Ze kan gedurende de dag berichten uitspreken, vragen stellen, instructies met meerdere stappen geven en muziek afspelen op vooraf ingestelde dagen en tijden. Daarnaast luistert Tessa naar open vragen die de zorgvrager stelt en geeft ze hierop antwoord. 

Tessa’s taken kunnen gemakkelijk worden ingepland op vooraf ingestelde dagen en tijden. Verder worden naasten betrokken bij het instellen van Tessa om zo de Tessa nog persoonlijker te maken.

Voor wie is Tessa?

Tessa is er voor iedereen die gedurende de dag ondersteuning nodig heeft. Deze ondersteuning wordt geboden om zo mensen te herinneren aan activiteiten en/of afspraken en daarmee het bieden van (meer) dagstructuur. Zo zorgt Tessa voor meer eigen regie en zelfstandigheid.
Tessa’s verbale begeleiding is makkelijk te begrijpen en daardoor lang inzetbaar bij mensen met cognitieve beperkingen. Cliënten hoeven geen ervaring te hebben met technologie of iets nieuws te leren.

Het ontvangen van zorg leidt soms tot weerstand bij zorgvragers. Cliënten accepteren eerder instructies van Tessa, omdat ze een hulpmiddel is zonder oordeel. Dit kan zorgen voor behoud en herstel van relaties.

“Het gaat nou allemaal zo goed, ik wil haar meenemen als ik ga verhuizen”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraag & Kosten

Wanneer de zorgverlening denkt dat Tessa een goede oplossing biedt, kan Tessa worden aangevraagd. Voor het gebruik van Tessa is enkel een geldige indicatie wijkverpleging nodig. Voor zowel de zorgvrager als zorgverlener zijn er geen verdere kosten aan verbonden. Na een bepaalde periode evalueert de zorgverlening of Tessa effectief ondersteuning biedt aan de cliënt. Als blijkt dat de inzet van Tessa niet effectief is, kan men bijsturen of besluiten te stoppen.

Privacy

Tessa voldoet aan alle regels uit de privacywet. Om berichten in te kunnen voeren, zijn inloggegevens nodig. U kiest zelf met wie u die deelt. Uw gegevens worden veilig opgeslagen en niet beschikbaar gesteld aan derden.
Tessa heeft geen camera en zal dus geen foto’s of filmpjes maken. Wel heeft Tessa een microfoon, maar ze luistert alleen als ze zelf een vraag stelt of als de gebruiker een vraag stelt aan Tessa. Op andere momenten luistert Tessa niet naar wat er wordt gezegd.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van Tessa: www.tinybots.nl

 


 

Andere interessante innovaties

  • Lavicta lichaamsdroger - afdrogen zonder handdoek

    De Lavicta lichaamsdroger is er voor iedereen die afdrogen na het douchen moeilijk of oncomfortabel vindt. Bijvoorbeeld bij mindere mobiliteit, huid- of haarproblemen, of gewoon als je een hekel hebt aan je afdrogen met een handdoek.

  • Spencer® - slimme medicijndispenser

    Spencer® is een automatische medicijndispenser met alarmfunctie die op het juiste moment de juiste medicijnen in de juiste dosis uitgeeft. Voor thuis en in een zorginstelling.